Felsefe, uçsuz bucaksız, her şeyi sorgulayabilen, sınır tanımayan yaratıcı bir düşünce, sezgi ve duygu dünyasıdır. Ne yazık ki günümüzde felsefe, düzenin de zorlamasıyla, giderek kuru bir akademik disiplin haline dönüştü, felsefe tutkusunun yerini akademik kariyer kaygısı almaya başladı. Sorunumuz "akademi" kavramıyla değil, "kariyer" kavramıyla, felsefenin sadece bir kariyer nesnesi olarak algılanmasında. Filozofların, felsefe tutkunlarının yerini "felsefe memurlarının", felsefi yaratıcılığın yerini sadece “uzmanların" almasından, felsefenin bir meslek dalı gibi algılanmasından, akademik ünvanların bir araç olmaktan çıkıp bir amaca dönüşmesinden, kişiliklerin, yeteneklerin ünvanlarla ölçülmesinden ve özdeşleşmesinden, ünvanların yazılanlardan, söylenenlerden, düşünülenlerden daha önemli hale gelmesinden, kısacası, felsefenin ruhuna, çıkış noktasına aykırı, felsefeye yönelik gayrıciddi, yüzeysel ve şekilci yaklaşımlardan kaygı duyuyoruz. Assos'ta Felsefe (Assos Felsefe Akademisi), sadece felsefenin, merakın, sorgulamanın amaç olduğu bir bakış açısıyla yola çıkarak, herkesin kolayca felsefi bir zihine sahip olabileceğini varsayan popülist ve yanıltıcı bir felsefe anlayışına da kapılmadan, felsefe tutkunlarını Assos'ta buluşturmayı, yapaylıktan uzak, doğal bir tartışma, diyalog, karşılıklı etkileşim ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Felsefe Sanat Bilim Derneği (www.felsefesanatbilim.org)‘nin bir etkinliği olarak gerçekleşen Assos’ta Felsefe (Assos Felsefe Akademisi) ayrıca, Aristoteles’in burada felsefe dersleri verdiği yıllardan sonra, yani binlerce yıl sonra, Assos’a felsefeyi yeniden getiren ilk harekettir. Biz Assos’ta felsefe (Assos Felsefe Akademisi) yaparken, bir yandan felsefenin gelişmesine katkıda bulunmak, bir yandan da, Antik Yunan'da olduğu gibi, doğal bir ortamdan kopmamak, Ege'nin doğasıyla ve kültürüyle bütünleşmek, büyük kent yaşamının acımasız düzeninden uzakta kalmak istiyoruz.

Midilli Adası'nın karşısında, antik Truva kentinin hemen güneyinde yer alan Assos, böyle bir ortamı oluşturmak için ideal yer. Assos gerçekten Ege Denizi kıyılarının en güzel yerlerinden birisi. Çarpık yapılaşmanın dışında kalmış, denizi maviliğini ve berraklığını korumuş, bitki örtüsü yıpranmamış Assos, aynı zamanda, gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan birisi olan Aristoteles'in yaşadığı yerler arasındadır. Aristoteles, araştırmalarının bazılarını burada yapmış, burada bir felsefe okulu kurmuş, feslefe eğitimi vermiş, ayrıca Assos'un hükümdarı Hermias'ın yeğeniyle evlenmiş, bu evlilikten çocukları da olmuştur. Tabii bu arada, felsefede Stoacı akımın öncülerinden Kleanthes'i de unutmamak gerekiyor. Assos’lu olan Kleanthes, Stoacı okulun kurucusu olan Sitiyumlu Zenon'un ölümünden sonra okulun başına geçmiş, bu akımın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Batı Anadolu, felsefe tarihi açısından dünyanın en önemli yerlerinden birisidir. Nedense bu boyut çok fazla bilinmez ya da anımsanmaz. "Batının" ilk filozofları olarak anılan Thales, Anaksimenes, Anaksimandros ve atomist felsefenin öncüsü Leukippos Milet’lidir. Atinalılara felsefeyi ilk öğreten kişi olduğu söylenen Anaksagoras Klazomenai’lidir. Antik dönemin önemli filozoflarından Herakleitos Efes’lidir. Felsefe bu topraklarda yeni bir şey değildir, ancak eskide de kalmamalıdır.

Neden olmasın?

top

| ana sayfa | neden? | bilgiler | fotoğraflar |

Assos'ta Felsefe (Assos Felsefe Akademisi)
e-mail: aristotle@philosophyinassos.org